Miło nam Cię gościć

Firma istnieje od 1992r. założona przez Piotra Błażejewskiego pod nazwą Zakład Naprawy Sprzętu Medycznego EL-MED, gdzie w 2003r. została zarejestrowana jako ELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od stycznia 2017r. zmieniła statut prawny na ELMED Piotr Błażejewski Spółka jawna.

Od samego początku zajmujemy się sprzedażą urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych. Nieodzowną częścią naszej działalności jest serwisowa obsługa techniczno-naprawcza urządzeń. Obejmuje ona montaże, naprawy, czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne wymagane przez producentów, wystawianie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, paszportów oraz wycofywanie urządzeń z eksploatacji. Pracownicy serwisu technicznego to specjaliści o wysokich kwalifikacjach, posiadający bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Oferowane usługi są wykonywane na podstawie procedur prawa zamówień publicznych jak również dwustronnych umów z placówkami.

Współpraca z naszą firmą pozwala racjonalnie obniżyć koszty eksploatacyjne urządzeń będących Państwa własnością, przy zapewnieniu solidności ich obsługi technicznej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie dotyczące współpracy.